Om skolan

Om skolan
Fordonsutbildningar i Örebro AB är en fristående gymnasieskola som startade 1999. 2014 bytte skolan namn till Proffsgymnasiet. Gymnasieutbildning bedrivs inom Fordons- och transportprogrammet i inriktningarna karosseri och lackering samt lastbil och mobila maskiner. Utbildningen sker enligt den nationella läroplanen för Fordons- och transportprogrammet.

Utbildningsråd
Skolan deltar tillsammans med andra gymnasieskolor i Örebro i ett utbildningsråd/ programråd med representanter från branschföretag och arbetsgivareförbund. Rådet träffas två gånger per termin.

Handledarutbildning
Handledarutbildning erbjuds handledare på företag. Proffsgymnasiet har tagit fram en egen handledarutbildning som bygger Skolverkets.

 

Elevråd
Regelbundna möten hålls under läsåret där eleverna har stort inflytande och möjlighet att påverka utbildningen.

Branschprov
Samtliga elever i årskurs 3 genomför Motorbranschens slutprov. Efter godkänt provresultat har eleven möjlighet till internationellt yrkescertifikat.

Post a Comment